Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 20
Hôm nay : 168
Năm 2022 : 205.198

Tập tô chữ o-ô-ơ

🥚⚽️ "O tròn như quả trứng gà Ô thì đội mũ Ơ thì thêm râu" 💐💐 Các bạn nhỏ ơi! Ở giờ học trước các con đã được làm quen và chơi trò chơi với nhóm chữ cái O- Ô- Ơ rồi. 💐💐 Giờ học hôm nay cô Tình sẽ hướng dẫn các con tập tô nhóm chữ cái O- Ô- Ơ nhé! 🎉 Làm quen chữ viết 🎉 Đề tài : Tập tô chữ cái O- Ô- Ơ 🎉 Lứa tuổi : 5-6 tuổi 🎉 Giáo viên : Lê Thị Tình