Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 189
Năm 2019 : 17.532
Trường MN Tứ Liên tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viênThủ đô”

Trường MN Tứ Liên tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viênThủ đô”

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-PGDĐT ngày 4/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ "Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 13/10/2019 trường MN Tứ Liên đã tham gia cấp cụm mầm ...