Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc Quyết định phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018- 2020);

Căn cứ Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Phê duyệt Đề án thực hiện chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn ( 2018- 2020);

Căn cứ Công văn số 7125/BYT-BM-TE ngày 28/6/2016 của Bộ y tế về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 141/BGD ĐT-CTHSSV ngày 16/01/2017 của Bộ GD và ĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016;

Thực hiện hướng dẫn của UBND và phòng GD-ĐT quận Tây Hồ về việc triển khai Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học đến năm 2020;

Trường MN Tứ Liên triển khai Chương trình Sữa học đường cụ thể như sau:

Đối tượng thụ hưởng: Trẻ mẫu giáo học tại trường được phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia với giáo viên tại lớp (thời gian đăng ký từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018)

Thời gian thụ hưởng: Theo năm học, từ năm học 2018-2019 đến hết năm 2020

Định mức thụ hưởng: Trẻ mẫu giáo được uống sữa tươi 05 lần/tuần của 9 tháng đi học (mỗi ngày uống một lần). mỗi lần uống 01 hộp 180ml

Cơ chế hỗ trợ, đóng góp:

- Ngân sách hỗ trợ 30%;

- Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20%;

- Phụ huynh học sinh đóng góp 50%.

* Riêng đối với trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng sau đây được ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa 50% ( phụ huynh không phải đóng góp).

- Học sinh diện Hộ nghèo và cận nghèo (theo quy chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND Thành phố ban hành);

- Học sinh là người dân tộc thiểu số;

- Học sinh thuộc diện chính sách;

- Trẻ em là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân

- Trẻ em mẫu giáo thuộc diện không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/3/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể:

+ Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng ( Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ;

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Mồi côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội;

+ Mồi côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệt bắt buộc;

+ Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

+ Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệt bắt buộc;

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệt bắt buộc;

 

Giá 01 hộp sữa sẽ không tăng trong suốt thời gian thực hiện Đề án, nếu giá 01 hộp sữa trên thị trường giảm thì đơn vị cung cấp sữa sẽ giảm cho phù hợp thực tế.

Vì sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của các con học sinh. Rất mong các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường để Chương trình Sữa học đường được triển khai đến 100% học sinh.

*Phụ huynh đăng ký với giáo viên tại lớp. thời gian đăng ký từ ngày 24/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tứ Liên, Ngày 24 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Liên