Thống kê
Hôm nay : 86
Tháng 06 : 3.752
Năm 2022 : 186.088
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

    Trường Mầm non Tây Hồ kính gửi quý phụ huynh thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023:Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGD&ĐT ngày 9/05/2022 của Phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;Theo điều tra số trẻ mầm non trên địa bàn phường Bưởi, ...
Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023

 Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;Căn cứ Hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;Căn cứ vào kế hoạch số 39 /KH-PGDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2022 của Phòng GDĐT quận Tây Hồ về việc tuyển ...